Tự tạo Infographic, khó hay dễ?

Dù cho bạn có tự sử dụng các phần mềm đồ họa để thiết kế hay sử dụng mẫu có sẵn, đừng quên ghi nhớ những 12 giai đoạn sau đây để có một bản Infographic hoàn hảo

Advertisements