Nguyên tắc bất biến của mọi bản kế hoạch kinh doanh

Keep it short. Business plans should be short and concise. The reasoning for that is twofold: You want your business plan to be read (and no one is going to read a 100-page business plan). Your business plan should be accessible, something you continue to use and refine over time. An excessively long business plan… Continue reading Nguyên tắc bất biến của mọi bản kế hoạch kinh doanh

Advertisements

4 nhân tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của bản kế hoạch kinh

Một bản kế hoạch kinh doanh hay kêu gọi vốn đầu tư cần phải xác lập dựa trên việc đưa ra câu hỏi và câu trả lời chính xác, tập trung. Chứ không phải là một một bản kế hoạch bóng bẩy, được trình bày đẹp với thật nhiều bảng biểu hay kế hoạch tài… Continue reading 4 nhân tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của bản kế hoạch kinh