Về mình

Làm Marketing mà không thấu hiểu khách hàng và doanh nghiệp của mình thì dù sở hữu ngân sách lớn đến đâu, nhiều công cụ tiếp thị thế nào, cũng chỉ như đem muối bỏ bể. Tổng hợp tất cả những kiến thức về Customer insight và các cách thức hành động mình thu thập, và hy vọng sẽ giúp ích cho mọi người.

 

Advertisements